dimarts, 23 de juliol de 2013

El 29 de Juny varen neixer uns nous paonetsa Ca l'Ignasiet/Les Oliveres, Finalment han quedat 3 , caldra veure si seran mascles o femelles